Hem Arkiv Om oss Aktuellt

 

 

Jenny

*1910 2006

Ett konstprojekt
med utgångspunkt
i ett dödsbo

Här finner man ett arkiv över ett dödsbo. Dödsboet har tillhört en för oss okänd person som levde mellan 1910 och 2006. Alla föremål i dödsboet har fotograferats och lagts upp i arkivet allt eftersom arbetet fortskridit. Genom att dokumentera en för oss okänd människas tillhörigheter vill vi se vad som kommer att framträda. Kommer föremålen att åskådliggöra minnen, glömska, tid och händelser? Hur kan man porträttera en okänd avliden via hennes saker och hur är förhållandet mellan sanning och fiktion i ett sådant porträtt?
Vi ser arkivet som ett minnesmärke efter en person och över det århundrade som hon levt i. Med arkivet stoppar vi den naturliga spridningen av hennes saker för en tid och bevarar samtidigt något för eftervärlden. Parallellt med arkiveringen har vi arbetat individuellt med verk som ansluter till projektet. Utifrån föremålen i arkivet kan man via länkar nysta sig fram till våra egna funderingar. Anteckningar gjorda till och med 13 januari 2008 kan man läsa här.

Dödsboet köptes från Hela människan RIA i november 2006, juni 2009 skänktes det tillbaka till dem.

 

Detta är ett samarbete mellan Nanna de Wilde, Terese Bolander och Kristina Stark. Projektet har finansierats med hjälp av KU-medel från KKH och har utmynnat i fyra utställningar och en publikation.